intercity

InterCity (skrót IC) – kategoria pociągów uruchamianych przez zarządy kolejowe w wielu krajach Europy (w Polsce przez spółkę PKP Intercity pod nazwą Express InterCity).