instytut statystyki

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC - kierowana przez pallotynów instytucja z siedzibą w Warszawie.