Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa (dawniej Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa) – jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Infrastruktury związana z kolejnictwem, powołana w wyniku przekształcenia Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa z dniem 26 kwietnia 2010 roku.