Instrument Pomocy Przedakcesyjnej

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, IPA, ang.