inspektor ochrony

Inspektor ochrony danych (czasami określany również jako Urzędnik ds.