Inspekcja nieruchomości

Inspekcja nieruchomości – rodzaj operatu wykonywany przed zakupem nieruchomości mieszkalnej na koszt i staraniem przyszłego nabywcy.