inscenizacja

Inscenizacja – całokształt prac twórczych związanych z wystawieniem jakiegoś utworu na scenie.