Inkaso

Inkaso (również inkaso dokumentowe) - to warunkowa forma płatności, polegająca na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej należności, w zamian za wydanie powierzonych przez sprzedającego dokumentów, zgodnie z ustalonymi warunkami.


 • Pobory inkasenta można uzależnić od terminowego przekazania podatków gminie

  Pobory inkasenta można uzależnić od terminowego przekazania podatków gminie

  Samorządy mają problemy z niektórymi kwestiami, które trzeba rozstrzygnąć do czasu podjęcia uchwały w sprawie podatków lokalnych. Na przykład chcą wprowadzić zapis, że wypłata wynagrodzenia inkasentowi zależeć będzie od terminowego przekazania pobranych podatków do urzędu gminy. Zastanawiają się jednak, czy jest to możliwe. Zwłaszcza że zdaniem niektórych ekspertów oraz regionalnej izby obrachunkowej przepisy upoważniają organ samorządu terytorialnego wyłącznie do ustalania wynagrodzenia dla wymienionych w nim podmiotów, ale nie pozwalają na ustalanie warunków wypłaty tego wynagrodzenia, w tym jego terminowości.

  czytaj więcej

 • Sprawy, które mają szansę na rozstrzygnięcie w 2017 r.

  Sprawy, które mają szansę na rozstrzygnięcie w 2017 r.

  Na decyzję trybunału w Luksemburgu czekają zarówno gminy, producenci ciastek i piw smakowych, artyści, jak i sprzedawcy zwracający VAT podróżnym. NSA powinien się natomiast zająć komornikami, inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi i trwającym od lat sporem o podatek u źródła.

  czytaj więcej

 • Fiskus zawiedziony. Opłaty reprograficzne są bez VAT

  Fiskus zawiedziony. Opłaty reprograficzne są bez VAT

  Rekompensata za kopiowanie utworów na użytek osobisty nie podlega opodatkowaniu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Artyści i reprezentujące ich organizacje zbiorowego zarządzania nie kryją zadowolenia.

  czytaj więcej

 • Zwrócony VAT trafi do kieszeni twórców

  Zwrócony VAT trafi do kieszeni twórców

  Organizacje zbiorowego zarządzania już mogą występować o nienależnie zapłacony podatek od opłat reprograficznych. Nie muszą nawet czekać na publikację wyroku TSUE.

  czytaj więcej

 • Skomplikowane konsekwencje wyroku TSUE ws. VAT od opłat reprograficznych

  Skomplikowane konsekwencje wyroku TSUE ws. VAT od opłat reprograficznych

  Konsekwencje wyroku TSUE, który uznał, że nie trzeba płacić VAT od opłat reprograficznych, mogą być skomplikowane - uważa partner w firmie doradczej MDDP Janina Fornalik. Jedni będą mogli odzyskać podatek, ale inni będą musieli zwrócić odliczony VAT.

  czytaj więcej

 • Zbiorowe korzystanie z twórczości. Szansa na dobre zmiany?

  Zbiorowe korzystanie z twórczości. Szansa na dobre zmiany?

  Czekająca nas implementacja jest szansą na uporządkowanie zbiorowego korzystania z twórczości autorskiej. Oby nie doprowadziła do głębokiego kryzysu wynikającego z próby zadowolenia jednocześnie wszystkich lub chęci uniknięcia odpowiedzialności za kształt zasad dostępu i korzystania z dorobku kulturalnego.

  czytaj więcej

 • Kościński: Pieniądze dla artystów szybciej i przejrzyściej dzielone

  Kościński: Pieniądze dla artystów szybciej i przejrzyściej dzielone

  Twórcy będą mieli większy wpływ na to, jak organizacja zbiorowego zarządzania dzieli, inwestuje i wykorzystuje ich fundusze - podkreśla Karol Kościńsk, dyrektor departamentu własności intelektualnej i mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  czytaj więcej

 • Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Spółka otworzyła akredytywę na przybliżoną kwotę związaną z zakupem środka trwałego, która będzie zrealizowana dopiero w 2018 r. Czy koszty uruchomienia akredytywy zwiększają wartość początkową środka trwałego? W jaki sposób zaprezentować tę pozycję w bilansie?

  czytaj więcej

 • Jak przygotować gminę do nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  Jak przygotować gminę do nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać rozporządzenie z 29 grudnia 2016 r. ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Gminy będą musiały dostosować do niego zasady segregacji śmieci obowiązujące na ich terenie. Przede wszystkim ujednolici ono w całej Polsce kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady. Wprowadzi także obowiązkowy podział odpadów na:

  czytaj więcej

 • Spory o inkaso rozstrzygnie uchwała NSA

  Spory o inkaso rozstrzygnie uchwała NSA

  Siedmiu sędziów NSA odpowie, czy koszty działalności potrącane przez organizacje zbiorowego zarządzania są wynagrodzeniem za usługę objętym VAT.

  czytaj więcej

 • Podatki artystów: Spór o VAT od inkasa wciąż nieprzecięty

  Podatki artystów: Spór o VAT od inkasa wciąż nieprzecięty

  Wciąż nie wiadomo, czy reprezentujące artystów organizacje zbiorowego zarządzania muszą płacić VAT od części opłat reprograficznych, które zatrzymują na pokrycie kosztów swojej działalności.

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa: Czy można dokonywać zmiany wydatków budżetowych

  Poradnia rachunkowa: Czy można dokonywać zmiany wydatków budżetowych

  ● Czy można dokonywać zmiany wydatków budżetowych● Jak klasyfikować wydatek na prowizję inkasenta● Jakie są konsekwencje przypisania podatku od nieruchomości na kontach bez doręczenia decyzji

  czytaj więcej

 • Resort kultury: OZZ nie działają dla zysku

  Resort kultury: OZZ nie działają dla zysku

  Organizacje zbiorowego zarządzania w Polsce nie prowadzą działalności gospodarczej – uważa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  czytaj więcej

 • Polska wdraża unijną dyrektywę dotyczącą ZAiKS: Czy nowa ustawa uderzy konsumentów po kieszeni

  Polska wdraża unijną dyrektywę dotyczącą ZAiKS: Czy nowa ustawa uderzy konsumentów po kieszeni

  Artyści skarżą się, że za mało zarabiają na swojej muzyce. Słuchacze narzekają, że muszą za nią zbyt drogo płacić. Czy nowa ustawa zadowoli i jednych, i drugich?

  czytaj więcej

 • Meksykańscy filmowcy oddadzą fiskusowi o połowę mniej

  Meksykańscy filmowcy oddadzą fiskusowi o połowę mniej

   Jeśli zarówno zagraniczna organizacja zbiorowego zarządzania, jak i artyści są rezydentami tego samego państwa, to nie ma obawy o nadużycie międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Jak księgować faktoring i jaki ma to wpływ na strukturę kapitałów

  Jak księgować faktoring i jaki ma to wpływ na strukturę kapitałów

  Jednostka zawarła z bankiem umowę faktoringu pełnego (bez regresu). Zgodnie z tą umową faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika i wypłaca faktorantowi 100 proc. wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu z potrąceniem należnej faktorowi prowizji. Jednostka przedstawiła faktorowi fakturę za sprzedany towar za kwotę 17 255 zł. W dniu jej wystawienia faktor przekazał faktorantowi kwotę 16 048 zł, tj. po pomniejszeniu o należną prowizję. Faktorant otrzymał fakturę faktoranta na kwotę 1207 zł brutto (w tym VAT 225,70 zł). Jakie operacje należy przeprowadzić w księgach?

  czytaj więcej

 • Podatek leśny w 2019 roku [PODATNICY, TERMINY, STAWKI]

  Podatek leśny w 2019 roku [PODATNICY, TERMINY, STAWKI]

  Właściciele lasów nie unikną opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych są oni zobowiązani do uiszczenia podatku leśnego. Przypominamy o obowiązujących stawkach tego podatku i najważniejszych terminach.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników