Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna – urządzenia, które stanowią materialną podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych.


 • Krynica 2010: Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Innowacyjność czy infrastruktura?

  ... się na nowoczesnej infrastruktury, gdyż to właśnie ... nacisku na innowacyjną infrastrukturę, która jest kluczem ... się na kwestiach społecznych. Dyskusja wokół budżetu ... większym dofinansowaniu rozwoju infrastruktury. Uważam, że nie ... w sektorze telekomunikacji. Infrastruktura oznaczatu innowacje.  Konieczne ... miejsce na łączenie infrastruktury z innowacją. ... technologii, ale również infrastruktury. Rozwój oparty na infrastrukturze i innowacji to ...

  czytaj więcej

 • Polityka <strong>społeczna</strong>: Przekleństwo dobrych chęci

  Polityka społeczna: Przekleństwo dobrych chęci

  ... mała – zagrożeni wykluczeniem społecznym lub biedą to ... Demografii i Gerontologii Społecznej, wyjaśnił w rozmowie ... ”. Łowcy benefitów Polityka społeczna to, najkrócej mówiąc, ... jakiegoś powodu upośledzonych społecznie mieszkańców. W 2010 ... skonstruowali system opieki społecznej, który dzięki licznym ... w obszarze polityki społecznej można mnożyć właściwie ... robotnicy, którzy budują infrastrukturę, ale ponieważ nie ... systemy pomocy społecznej zawodzą, czy ...

  czytaj więcej

 • ... . ustanawiająca wspólne zasoby językowe i infrastrukturę technologiczną jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (CLARIN ERIC) ...

  ... możliwości prowadzenia badań w zakresie nauk humanistycznych i społecznych dzięki umożliwieniu naukowcom jednolitego dostępu do platformy łączącej ... . Ma temu służyć zbudowanie i eksploatacja wspólnej rozproszonej infrastruktury badawczej do udostępniania zasobów językowych, technologii i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych całej szeroko rozumianej społeczności naukowej.

  czytaj więcej

 • W jaki sposób samorządy realizują zadania publiczne

  W jaki sposób samorządy realizują zadania publiczne

  ... politycznej – np. dostępność transportowa, zasoby pracy i nauki, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna, aktywność województw wobec inwestorów czy też wsparcie samorządu ... była podejmowana w oparciu o dyskusję z partnerami społecznymi, wspólne analizy. Konsultowanie decyzji z ich adresatami pozwoli ... rozwiązaniem wielu problemów. Dotyczy to przede wszystkim kwestii społecznych – żłobki, przedszkola, resocjalizacja, animacja ...

  czytaj więcej

 • Komunikat ministra infrastruktury i rozwoju z 29 kwietnia ... Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

  ... rzędu 5 950 768 euro. Z działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych, działania 5.3 Opracowanie planów ochrony oraz działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, przeniesiono odpowiednio kwoty 205 950 euro, 62 258 euro i 112 445 euro do działania 5.1 ...

  czytaj więcej

 • Konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju transportu do 2020 r.

  ... oddziaływania na środowisko. Resort infrastruktury projekty skierował 10 maja do konsultacji społecznych. Strategia prezentuje zamierzenia ... ze stworzeniem wydajnej infrastruktury transportowej, czyli m ... dróg ekspresowych, modernizację infrastruktury kolejowej i budowę ... rynków transportowych. Konsultacje społeczne prowadzone były podczas ... . Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z przepisów ... ". Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z przepisów ...

  czytaj więcej

 • Części domów pomocy społecznej grozi likwidacja

  Warunki panujące we wszystkich domach pomocy społecznej (dps) muszą być do końca 2010 roku dostosowane do standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dotyczy to głównie warunków mieszkalnych i ... może uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój infrastruktury w pomocy społecznej, ale do tej pory w województwie podkarpackim program ...

  czytaj więcej

 • Właściciel zapłaci za zwłokę w budowie. Nadchodzą ciężkie czasy dla deweloperów

  Właściciel zapłaci za zwłokę w budowie. Nadchodzą ciężkie czasy dla deweloperów

  ... , wiceminister w resorcie infrastruktury i rozwoju. – W ... . Koszty rozpraszania zabudowy – społeczne i finansowe – są ... na nim podstawowej infrastruktury społecznej (szkoły, opieki zdrowotnej ... na tym terenie infrastruktury. Jeśli tego nie ... nim realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej stanowić ma ... nieruchomości wyposażonej w infrastrukturę techniczną w roku ... nie uczestniczyły organizacje społeczne. – Mogą one działać ...

  czytaj więcej

 • Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w prawie ułatwiające inwestycje lotnicze

  ... na konferencji w Warszawie podsekretarz stanu w resorcie infrastruktur Olgierd Dziekoński przedstawił założenia projektu nowelizacji dwóch ustaw ... kierunków rozwoju określonego terenu. Każda inwestycja poprzedzona konsultacjami społecznymi Ministerstwo Infrastruktury chce, aby każdą inwestycję poprzedzały konsultacje społeczne, które będą uwzględniane przy podejmowaniu ...

  czytaj więcej

 • Jakie zadania związane z pomocą społeczną realizują gminy

  Podstawowym zadaniem pomocy społecznej, która jest elementem polityki społecznej państwa, jest umożliwienie ... i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ... świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy ... związane z pomocą społeczną organizacjom społecznym i pozarządowym, kościołom, ...

  czytaj więcej

 • Program budowy linii szybkiej kolei w uzgodnieniach <strong>społecznych</strong>

  Program budowy linii szybkiej kolei w uzgodnieniach społecznych

  Chodzi o budowę linii kolejowej, po której pociągi mogłyby się poruszać z szybkością do 360 km na godzinę. Pierwsza linia powstanie na trasie Warszawa - Łódź z odgałęzieniami w okolicach Koluszek na Wrocław i Poznań. Wicepremier wyjaśnił, że międzyresortowy zespół powołany przez premiera w lutym tego roku zakończył prace nad opracowaniem ...

  czytaj więcej

 • Projekt Kodeksu budowlanego trafił do konsultacji <strong>społecznych</strong>

  Projekt Kodeksu budowlanego trafił do konsultacji społecznych

  ... kodeks budowlany będzie "bardziej skomplikowany i trudy" niż Kodeks drogowy. Posłowie komisji infrastruktury, którym podczas posiedzenia przedstawiono skrótową prezentację przedstawiającą wszystkie części księgi budowlanej wraz ... . Marek Wierzbowski od tego czasu zasadnicze założenia projektu nie uległy zmianie. Resort infrastruktury, który w ramach ustaleń resortowych w międzyczasie zgłosił szereg uwag - głównie o ...

  czytaj więcej

 • Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

  Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

  ... niewystarczająco wyposażonych w infrastrukturę techniczną i społeczną, z drugiej – obniżenie ... wyposażone w niezbędną infrastrukturę (techniczną i społeczną) oraz wprowadzenie mechanizmów ... oraz wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną. W praktyce oznacza ... nie mających odpowiedniej infrastruktury technicznej i społecznej. Możliwość taka będzie ... możliwościach finansowych realizacji infrastruktury technicznej i społecznej. Jednocześnie wprowadzono przepisy ...

  czytaj więcej

 • Inwestorzy będą współfinansować budowę osiedlowej <strong>infrastruktury</strong>

  Inwestorzy będą współfinansować budowę osiedlowej infrastruktury

  Ministerstwo Infrastruktury chce, aby prywatni inwestorzy ... - mówi Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury. Jego zdaniem, zmiany umożliwią ... ramach finansowania lokalnej (osiedlowej) infrastruktury technicznej i społecznej dla przedsięwzięć mieszkaniowych i ... powstają bez jednoczesnego zapewnienia infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, nie wspominając ... służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych - mówi Daniel Kopania, ... nowe propozycje resortu infrastruktury trafią do konsultacji. ...

  czytaj więcej

 • Piechociński: potrzeba więcej środków na infrastrukturę

  "Powinniśmy zacząć szukać porozumienia z reprezentacją społeczną, by więcej niż dotąd środków na infrastrukturę i wkłady krajowe dla pociągnięcia środków ... udziałem m.in. posłów z komisji infrastruktury i samorządowców. "Środki budżetowe to stosunkowo ... budowę. Musimy jednak zwiększyć nakłady na infrastrukturę - zwłaszcza, gdy dotychczasowe na ...

  czytaj więcej

 • Rząd chce pomóc osobom, których nie stać na kredyt mieszkaniowy

  Rząd chce pomóc osobom, których nie stać na kredyt mieszkaniowy

  ... będą tworzyć mieszkania społeczne pod wynajem, a społeczne grupy mieszkaniowe (SGM) ... dochodach zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury w oddanym do konsultacji społecznych projekcie założeń do ... ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych i społecznych grupach mieszkaniowych. Mieszkania społeczne Mieszkania społeczne nie będą mogły ... podmiotów fundacji budownictwa społecznego, które mają realizować społeczne budownictwo czynszowe. – Fundacje ...

  czytaj więcej

 • Ratownicy-ochotnicy na motocyklach w ramach kampanii motopozytywni.pl

  ... sobotę na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Radosław Stępień. Jak dodał, pomysłem ... akcji jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; kampania jest finansowana ze środków Ministerstwa Infrastruktury; jej koordynatorem jest Krajowe Centrum ... Kulesza ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - który również otrzymał certyfikat ... krótki film - reklamę społeczną, wyjaśniający rolę motoratowników ...

  czytaj więcej

 • Napieralski: jeśli dojdziemy do władzy, powalczymy o aborcję i in vitro

  ... , budowa przedszkoli i żłobków, budowa infrastruktury. Ja chcę o tym rozmawiać, ... . Trzeci obszar to sprawiedliwa polityka społeczna, która musi odpowiadać potrzebom ludzkim. ... być wieś, jej infrastruktura - ta kulturalna i ... swoich ekspertów: Anna Bańkowska - polityka społeczna, Bogusław Liberadzki - infrastruktura i gospodarka, Wiesław Szczepański - infrastruktura, Stanisław Wziątek - obronność ...

  czytaj więcej

 • Kwestie budowlane do negocjacji z urzędnikiem

  Kwestie budowlane do negocjacji z urzędnikiem

  ... obszarze, gdzie nie ma podstawowej infrastruktury społecznej, np. szkoły czy przychodni. Rzeczywiście ... przestrzenny. Aby mieszkać, każdy potrzebuje infrastruktury społecznej. Projektowany przepis jest natomiast konsekwencją ... świadomość obowiązku wyposażania ich w infrastrukturę techniczną, co rzeczywiście kosztuje, czy ... reakcji na pomysł resortu infrastruktury, który chciał w ... wydaje się kontrola społeczna. Jeśli wprowadzimy zasadę, ...

  czytaj więcej

 • Jakie środki przeznacza Unia na <strong>infrastrukturę</strong> sportową

  Jakie środki przeznacza Unia na infrastrukturę sportową

  Środki na infrastrukturę sportową dostępne są ... projektów, które dotyczą infrastruktury sportowej, z czego ... oddzielnych priorytetów poświęconych infrastrukturze sportowej. Możliwości uzyskania ... w priorytetach poświęconych turystyce, infrastrukturze społecznej i edukacyjnej lub ... Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska - edycja ... . Inwestycje z zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej będą ... Gospodarka. Inwestycje w infrastrukturę sportową nabierają szczególnego ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Sierpień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506

zobacz więcej