Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna – urządzenia, które stanowią materialną podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych.

Źródło: wikipedia.org


 • Krynica 2010: Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Innowacyjność czy infrastruktura?

  ... się na nowoczesnej infrastruktury, gdyż to właśnie ... nacisku na innowacyjną infrastrukturę, która jest kluczem ... się na kwestiach społecznych. Dyskusja wokół budżetu ... większym dofinansowaniu rozwoju infrastruktury. Uważam, że nie ... w sektorze telekomunikacji. Infrastruktura oznaczatu innowacje.  Konieczne ... miejsce na łączenie infrastruktury z innowacją. ... technologii, ale również infrastruktury. Rozwój oparty na infrastrukturze i innowacji to ...

  czytaj więcej

 • Polityka <strong>społeczna</strong>: Przekleństwo dobrych chęci

  Polityka społeczna: Przekleństwo dobrych chęci

  ... mała – zagrożeni wykluczeniem społecznym lub biedą to ... Demografii i Gerontologii Społecznej, wyjaśnił w rozmowie ... ”. Łowcy benefitów Polityka społeczna to, najkrócej mówiąc, ... jakiegoś powodu upośledzonych społecznie mieszkańców. W 2010 ... skonstruowali system opieki społecznej, który dzięki licznym ... w obszarze polityki społecznej można mnożyć właściwie ... robotnicy, którzy budują infrastrukturę, ale ponieważ nie ... systemy pomocy społecznej zawodzą, czy ...

  czytaj więcej

 • ... . ustanawiająca wspólne zasoby językowe i infrastrukturę technologiczną jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (CLARIN ERIC) ...

  ... możliwości prowadzenia badań w zakresie nauk humanistycznych i społecznych dzięki umożliwieniu naukowcom jednolitego dostępu do platformy łączącej ... . Ma temu służyć zbudowanie i eksploatacja wspólnej rozproszonej infrastruktury badawczej do udostępniania zasobów językowych, technologii i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych całej szeroko rozumianej społeczności naukowej.

  czytaj więcej

 • W jaki sposób samorządy realizują zadania publiczne

  W jaki sposób samorządy realizują zadania publiczne

  ... politycznej – np. dostępność transportowa, zasoby pracy i nauki, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna, aktywność województw wobec inwestorów czy też wsparcie samorządu ... była podejmowana w oparciu o dyskusję z partnerami społecznymi, wspólne analizy. Konsultowanie decyzji z ich adresatami pozwoli ... rozwiązaniem wielu problemów. Dotyczy to przede wszystkim kwestii społecznych – żłobki, przedszkola, resocjalizacja, animacja ...

  czytaj więcej

 • Komunikat ministra infrastruktury i rozwoju z 29 kwietnia ... Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

  ... rzędu 5 950 768 euro. Z działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych, działania 5.3 Opracowanie planów ochrony oraz działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, przeniesiono odpowiednio kwoty 205 950 euro, 62 258 euro i 112 445 euro do działania 5.1 ...

  czytaj więcej

 • Części domów pomocy społecznej grozi likwidacja

  Warunki panujące we wszystkich domach pomocy społecznej (dps) muszą być do końca 2010 roku dostosowane do standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dotyczy to głównie warunków mieszkalnych i ... może uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój infrastruktury w pomocy społecznej, ale do tej pory w województwie podkarpackim program ...

  czytaj więcej

 • Właściciel zapłaci za zwłokę w budowie. Nadchodzą ciężkie czasy dla deweloperów

  Właściciel zapłaci za zwłokę w budowie. Nadchodzą ciężkie czasy dla deweloperów

  ... , wiceminister w resorcie infrastruktury i rozwoju. – W ... . Koszty rozpraszania zabudowy – społeczne i finansowe – są ... na nim podstawowej infrastruktury społecznej (szkoły, opieki zdrowotnej ... na tym terenie infrastruktury. Jeśli tego nie ... nim realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej stanowić ma ... nieruchomości wyposażonej w infrastrukturę techniczną w roku ... nie uczestniczyły organizacje społeczne. – Mogą one działać ...

  czytaj więcej

 • Jakie zadania związane z pomocą społeczną realizują gminy

  Podstawowym zadaniem pomocy społecznej, która jest elementem polityki społecznej państwa, jest umożliwienie ... i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ... świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy ... związane z pomocą społeczną organizacjom społecznym i pozarządowym, kościołom, ...

  czytaj więcej

 • Inwestorzy będą współfinansować budowę osiedlowej <strong>infrastruktury</strong>

  Inwestorzy będą współfinansować budowę osiedlowej infrastruktury

  Ministerstwo Infrastruktury chce, aby prywatni inwestorzy ... - mówi Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury. Jego zdaniem, zmiany umożliwią ... ramach finansowania lokalnej (osiedlowej) infrastruktury technicznej i społecznej dla przedsięwzięć mieszkaniowych i ... powstają bez jednoczesnego zapewnienia infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, nie wspominając ... służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych - mówi Daniel Kopania, ... nowe propozycje resortu infrastruktury trafią do konsultacji. ...

  czytaj więcej

 • Rząd chce pomóc osobom, których nie stać na kredyt mieszkaniowy

  Rząd chce pomóc osobom, których nie stać na kredyt mieszkaniowy

  ... będą tworzyć mieszkania społeczne pod wynajem, a społeczne grupy mieszkaniowe (SGM) ... dochodach zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury w oddanym do konsultacji społecznych projekcie założeń do ... ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych i społecznych grupach mieszkaniowych. Mieszkania społeczne Mieszkania społeczne nie będą mogły ... podmiotów fundacji budownictwa społecznego, które mają realizować społeczne budownictwo czynszowe. – Fundacje ...

  czytaj więcej

 • Kwestie budowlane do negocjacji z urzędnikiem

  Kwestie budowlane do negocjacji z urzędnikiem

  ... obszarze, gdzie nie ma podstawowej infrastruktury społecznej, np. szkoły czy przychodni. Rzeczywiście ... przestrzenny. Aby mieszkać, każdy potrzebuje infrastruktury społecznej. Projektowany przepis jest natomiast konsekwencją ... świadomość obowiązku wyposażania ich w infrastrukturę techniczną, co rzeczywiście kosztuje, czy ... reakcji na pomysł resortu infrastruktury, który chciał w ... wydaje się kontrola społeczna. Jeśli wprowadzimy zasadę, ...

  czytaj więcej

 • Jakie środki przeznacza Unia na <strong>infrastrukturę</strong> sportową

  Jakie środki przeznacza Unia na infrastrukturę sportową

  Środki na infrastrukturę sportową dostępne są ... projektów, które dotyczą infrastruktury sportowej, z czego ... oddzielnych priorytetów poświęconych infrastrukturze sportowej. Możliwości uzyskania ... w priorytetach poświęconych turystyce, infrastrukturze społecznej i edukacyjnej lub ... Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska - edycja ... . Inwestycje z zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej będą ... Gospodarka. Inwestycje w infrastrukturę sportową nabierają szczególnego ...

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać środki europejskie na rozwój <strong>infrastruktury</strong> sportowej

  Jak uzyskać środki europejskie na rozwój infrastruktury sportowej

  ... administracji publicznej na sfinansowanie infrastruktury sportowej. Pomocy należy szukać ... przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz ... , Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa RPO województwa śląskiego. ... bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Maksymalna ... 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, wysokość ... budowa i modernizacja infrastruktury sportowej funkcjonującej przy ...

  czytaj więcej

 • Deweloperskie dogęszczanie może być inwestycyjną szansą

  Deweloperskie dogęszczanie może być inwestycyjną szansą

  ... w rejonach typowo biurowych kierują ofertę przede wszystkim do osób, dla których infrastruktura związana np. z wychowywaniem dzieci nie jest kluczowa. Planowane inwestycje mieszczą ... przez dewelopera jest zdecydowanie wyższy. Kolejny istotny aspekt to nie najlepiej rozwinięta infrastruktura społeczna na obszarach biurowych, tzn. niewystarczająca liczba przedszkoli, szkół czy ośrodków kulturalnych – wskazuje ...

  czytaj więcej

 • <strong>Społeczne</strong> grupy mieszkaniowe: będą lokale dla średnio zamożnych

  Społeczne grupy mieszkaniowe: będą lokale dla średnio zamożnych

  ... im pieniędzy na zakup własnego. Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że sytuacja mieszkaniowa tych rodzin ... , gdy lokale na wynajem zaczną budować społeczne grupy mieszkaniowe. Grupy te częściowo będą ... przygotowało projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych. – Projektowana regulacja ma zmniejszyć ... średnich dochodach – mówi Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. Jak przewiduje projekt, zanim ...

  czytaj więcej

 • Od przyszłego roku ruszy wykup mieszkań w TBS-ach

  Od przyszłego roku ruszy wykup mieszkań w TBS-ach

  ... z „DGP” złożyło Ministerstwo Infrastruktury. Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy, który ... skorzystają Deklaracja resortu infrastruktury o dopuszczeniu do ... , prezes Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego. W żadnym wypadku ... TBS-u. Resort infrastruktury chce jednak, aby ... prezes Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego. Możliwość sprzedaży mieszkań ... Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny m.in. ...

  czytaj więcej

 • O zwolnieniu z kosztów postępowań sądowych będą decydować ośrodki pomocy społecznej

  ... przekazać te sprawy do powiatowych centrów pomocy rodzinie czy gminnych ośrodków pomocy społecznej. Dlatego, że te ośrodki mają lepiej rozpoznane środowiska, które korzystają z pomocy ... do tego przygotowane, które znają sytuację faktyczną. Taką wiedzę mają ośrodki pomocy społecznej. Przeciw wyłudzeniom Sądy zadawalały się wypełnieniem formularza przez osobę ubiegającą się o ...

  czytaj więcej

 • Obowiązek wypłaty odszkodowań stawia gminy w trudnej sytuacji finansowej

  Obowiązek wypłaty odszkodowań stawia gminy w trudnej sytuacji finansowej

  ... proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury instrumentów wsparcia budownictwa społecznego. Zakładam, że przedsięwzięcia ... tworzeniu zasobu mieszkań społecznych. Źródłem wsparcia, udzielanego ... dochodów inwestorów budownictwa społecznego uzyskanych z gospodarki ... roku kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury przyjęło dokument dotyczący ... reformy systemu budownictwa społecznego – Pojawiła się w ... podmiotu – fundacji budownictwa społecznego. Czy rozwiązanie to ... zmian systemu budownictwa społecznego w Polsce ...

  czytaj więcej

 • Ruszają prace nad definicją budownictwa społecznego

  ... . W Sejmie ruszą także prace nad definicją budownictwa społecznego. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje dziś uchwałę Senatu ... kolegia skarbowe. Komisja Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Infrastruktury ma dziś powołać nadzwyczajną podkomisję do rozpatrzenia rządowej nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej definicję budownictwa społecznego. Ustawa zapobiegnie podwyżce stawki VAT z 7 ...

  czytaj więcej

 • Kolejne miliony euro z EBI na poprawę infrastruktury miejskiej w Polsce

  ... się do większej integracji, bardziej zrównoważonego rozwoju oraz większej spójności gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich UE poprzez finansowanie wybranych Inwestycji. Tylko w tym roku bank przeznaczył na rozwój i modernizację infrastruktury miejskiej w Polsce środki w wysokości 950 mln euro, co pozostaje nie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej