Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa – ogół urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie kolei.