inflacja podażowa

Inflacja podażowa powstaje w wyniku szoków skutkujących obniżeniem podaży.