inflacja konsumencka

Inflacja konsumencka - rodzaj inflacji wywołany przez wzmożony popyt ze strony gospodarstw domowych, przede wszystkim grup uprzywilejowanych, który nie odpowiada wzrostowi podaży.