indeks

Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych.