Immunitet ekonomiczny

Immunitet ekonomiczny w średniowieczu, całkowite lub częściowe zwolnienie ludności w dobrach feudalnych od powinności na rzecz państwa.