I sekretarze KC PZPR

Funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sprawowali kolejno: