I Plan Pięcioletni

I Plan Pięcioletni (1956-1960) był trzecim w historii PRL planem gospodarczym.