hot

Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, świadczący odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).