homologacja

Homologacja – pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terenie kraju, wydającego pozwolenie, przyznawane przez uprawnioną instytucję.