holdings

Ratio decidendi – wiążąca część wyroku sądowego, zwana też w prawie anglosaskim ruling i holding.