hiszpanie

Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (około 40 mln).