Historia gospodarcza

Historia gospodarcza - dziedzina historii zajmująca się dziejami produkcji (rolnictwo, rzemiosło, przemysł) i handlu.