Henryk Ostrowski

Henryk Ostrowski ps. "Henryk", "Heniek", "Kos", "Burłaj" (ur. 11 lipca 1919, zm. 28 czerwca 1995) – harcmistrz, komendant Grup Szturmowych Szarych Szeregów hufca "Praga", aresztowany przez gestapo 18 marca 1943, uwolniony w akcji pod Arsenałem. Po wojnie na emigracji w Australii.