Henryk Baranowski

* Hieronim Henryk Baranowski (1916-1994), wojskowy polski, filantrop, patron Szkoły Muzycznej I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie