hektolitr

Litr (skrót l) – pozaukładowa jednostka objętości.