Hektar

Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie.