Handel tranzytowy

Handel tranzytowy - to wymiana handlowa, gdzie firma realizująca transakcję, nie znajduje się ani w kraju importera, ani eksportera.