handel emisjami

Handel emisjami zanieczyszczeń stosowany jest przy emisji zanieczyszczeń do powietrza.