hajnowski

Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" odbywa się od 2002 w Hajnówce na Podlasiu.