hacker

* haker – jako osoba o wysokich umiejętnościach informatycznych