Hachette

Hachette - francuska grupa medialna, której najbardziej znaną częścią jest wydawnictwo Hachette Livre.