grupa państw

Grupa Oslo (Grupa państw Oslo) - powstałe na jesieni 1930 porozumienie regionalne dotyczące stabilizacji cen.