Grace period

Grace period, okres prolongaty (po angielsku grace to prolongata, zwłoka, łaska lub zaszczyt) — okres, w którym z karty kredytowej można pożyczyć pieniądze bez konieczności regulowania odsetek. Grace period jest istotnym elementem konstrukcji karty kredytowej, bowiem darmowy kredyt jest podstawowym narzędziem, służącym bankom do promowania kart kredytowych. Jest to też powód, dla którego większość klientów korzysta z kart.