gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze – wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym albo też finansowym, część jej działalności podstawowej lub działalność uboczna.