Gospodarka zbrojeniowa

Gospodarka zbrojeniowa - uprzywilejowanie sektora zbrojeniowego gospodarki przy jednoczesnym ograniczaniu konsumpcji ludności cywilnej, stosowana w systemie nakazowo-rozdzielczym celem wzmocnienia siły uderzeniowej sił zbrojnych.