Gospodarka otwarta

Gospodarka otwarta- uczestniczy w handlu międzynarodowym dobrami i kapitałem (tzn.