gospodarka osadami ściekowymi

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu gospodarka osadami ściekowymi. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące gospodarka osadami ściekowymi.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Sejm za poprawkami Senatu do noweli ustawy o odpadach

  Sejm za poprawkami Senatu do noweli ustawy o odpadach

  Sejm opowiedział się w piątek za większością senackich poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Większe będą m.in. kary za transport odpadów bez zezwolenia. Nowela wprowadza unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami, m.in. w zakresie ich składowania.

  czytaj więcej

 • Unijne pieniądze dla gminy tylko po zgłoszeniu kanalizacji

  Unijne pieniądze dla gminy tylko po zgłoszeniu kanalizacji

  Jeszcze do 18 marca 2015 r. gminy mają czas na przekazanie informacji na temat inwestycji ściekowych, które zamierzają w przyszłości realizować przy unijnym wsparciu.

  czytaj więcej

 • Dyrektywa ściekowa: Rząd nie pozostawi samorządów bez pomocy

  Dyrektywa ściekowa: Rząd nie pozostawi samorządów bez pomocy

  Gminy, które nie wywiążą się z unijnych standardów oczyszczania ścieków, muszą się liczyć z konsekwencjami - przekonuje Dorota Niedziela, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

  czytaj więcej

 • Śmieci wyjadą za granicę. Część odpadów z Polski trafi do Niemiec

  Śmieci wyjadą za granicę. Część odpadów z Polski trafi do Niemiec

  Sześć megadżuli na kilogram – ta wartość spędza sen z powiek prowadzącym zakłady przetwarzania odpadów. Także samorządowcom. Z nowym rokiem wejdzie w życie zakaz umieszczania odpadów o wyższej wartości kalorycznej na składowiskach.

  czytaj więcej

 • Inwestycje w środowisko to korzyści dla nas i przyszłych pokoleń

  Inwestycje w środowisko to korzyści dla nas i przyszłych pokoleń

  Rozmawiamy z Krystianem Szczepańskim, zastępcą prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. przedsięwzięć środowiskowych

  czytaj więcej

 • Ściągawka: Dotacje dla samorządów z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

  Ściągawka: Dotacje dla samorządów z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

  Dwa tygodnie temu przedstawialiśmy trwające wciąż nabory z 2015 r. z programów krajowych. Dziś przedstawiamy aktualne konkursy ogłoszone w ramach regionalnych programów operacyjnych, w znacznej części także ogłoszone w ubiegłym roku, ale takie, do których wciąż jeszcze można się zgłaszać.

  czytaj więcej

 • Cementownie zagospodarują śmieci. Energia z odpadów jest o połowę tańsza

  Cementownie zagospodarują śmieci. Energia z odpadów jest o połowę tańsza

  Już dziś paliwa alternatywne odpowiadają za połowę energii używanej przy produkcji klinkieru. To podwójny zysk – i dla zakładów przemysłowych, i dla środowiska. Pozyskiwana z odpadów jest o połowę tańsza niż ta z węgla.

  czytaj więcej

 • Eureka DGP: Sposób na ścieki i zanieczyszczenia

  Eureka DGP: Sposób na ścieki i zanieczyszczenia

  Ta metoda może radykalnie zmienić gospodarkę odpadami z oczyszczalni ścieków. Wszystko się zaczęło na kieleckim uniwersytecie.

  czytaj więcej

 • Ściągawka: dotacje dla samorządów i administracji z krajowych programów na lata 2014-2020

  Ściągawka: dotacje dla samorządów i administracji z krajowych programów na lata 2014-2020

  Sięgnąć po unijne pieniądze? Jeśli ktoś jest w stanie zorganizować wkład własny – z pewnością warto. Dziś przedstawiamy 9 krajowych programów, do których nabory już trwają lub mają się rozpocząć w najbliższym czasie. Samorządy oraz organy administracji mogą się ubiegać o środki przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Większość z dostępnych konkursów jest więc ukierunkowana na poprawę i ochronę środowiska. Wciąż gros naborów organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale trwa też jeden projekt z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a w końcu czerwca zacznie się kolejny, organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  czytaj więcej

 • Dotacje czekają na małe i średnie firmy w funduszach regionalnych

  Dotacje czekają na małe i średnie firmy w funduszach regionalnych

  Pieniądze na tworzenie żłobków i przedszkoli, na organizację centrów biznesu (które oferują na wynajem pomieszczenia biurowe, handlowe, magazyny czy sale konferencyjne), na budowę instalacji do wytwarzania energii wykorzystujących m.in.: wiatr, biomasę, biogaz, promieniowanie słoneczne lub geotermię. Gdzie je można znaleźć? W regionalnych programach operacyjnych.

  czytaj więcej

 • Gminy chcą klastrów energii, ale czekają na zmianę w prawie

  Gminy chcą klastrów energii, ale czekają na zmianę w prawie

  Są szanse na tańszy prąd i na rozruszanie lokalnej gospodarki. Samorządy chcą inwestować w inicjatywy energetyczne, choć przyznają, że aby sprostać wymaganiom finansowym, potrzebne są nie tylko zewnętrzne fundusze.

  czytaj więcej

 • Wsparcie z RPO na lata 2014–2020: Samorządy mają w czym wybierać

  Wsparcie z RPO na lata 2014–2020: Samorządy mają w czym wybierać

   Regionalne programy operacyjne proponują obecnie szeroką i zróżnicowaną pulę programów dla samorządów oraz jednostek z nimi współpracujących. Jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich. Dziś przedstawiamy tylko wybrane konkursy ogłoszone w ramach regionalnych programów operacyjnych, do których nabór już trwa lub wkrótce się rozpocznie – po jednym z każdego województwa.

  czytaj więcej

 • Kolejne inwestycje bialskiego „WOD-KAN”

  Kolejne inwestycje bialskiego „WOD-KAN”

  Biała Podlaska realizuje wieloletni plan rozwoju, którego istotnym uczestnikiem jest tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Spółka rozpoczyna właśnie imponującą inwestycję przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz centralnej przepompowni wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią.

  czytaj więcej

 • Środowiskowi inspektorzy skuteczniej uderzą w mafię śmieciową

  Środowiskowi inspektorzy skuteczniej uderzą w mafię śmieciową

  - Kontrolerów będzie dwukrotnie więcej. Bez tego niemożliwe byłoby zwiększenie liczby i częstotliwości kontroli oraz wprowadzenie pracy zmianowej. Za tym oczywiście pójdą odpowiednie środki finansowe - mówi Marek Haliniak główny inspektor ochrony środowiska.

  czytaj więcej

 • Innowacyjna gospodarka komunalna

  Innowacyjna gospodarka komunalna

  Dzięki realizowanej w Oświęcimiu kluczowej inwestycji dostosowania instalacji oczyszczania ścieków do wymagań unijnej Dyrektywy Wodnej, Aglomeracja Oświęcim uniknie konieczności budowy oddzielnej oczyszczalni ścieków komunalnych, a tamtejsza Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków będzie jednym z najefektywniejszych i innowacyjnych przedsiębiorstw w tym zakresie w Polsce.

  czytaj więcej

 • Ekologia wpisana w strategię

  Ekologia wpisana w strategię

  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., jako największe w województwie opolskim przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ok. 20 tys. odbiorców, realizuje wielomilionowe inwestycje i wdraża najnowocześniejsze technologie, w ramach polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego, zwłaszcza w aspekcie ekologii. Obecnie spółka realizuje jedną z największych inwestycji w historii miasta Opola – projekt pn. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, którego wartość wynosi ponad 207 mln zł.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników