gospodarka nieruchomościami komentarz

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu gospodarka nieruchomościami komentarz. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące gospodarka nieruchomościami komentarz.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • NBP: 70 proc. firm budowlanych deklaruje, że ich zdolności produkcyjne są w pełni wykorzystane

  NBP: 70 proc. firm budowlanych deklaruje, że ich zdolności produkcyjne są w pełni wykorzystane

  70 proc. firm budowlanych deklaruje, że ich zdolności produkcyjne są w pełni wykorzystane lub zbliżają się do pełnego wykorzystania - przekazał PAP przedstawiciel biura prasowego Narodowego Banku Polskiego. Dodał, że to może ograniczać podaż mieszkań. Z tego wynika m.in. opinia prezesa NBP o potencjalnej nierównowadze w budownictwie.

  czytaj więcej

 • Czynsze w Mieszkaniu plus nie będą regulowane przez państwo

  Czynsze w Mieszkaniu plus nie będą regulowane przez państwo

  W Mieszkaniu plus czynsze nie będą regulowane przez państwo, ale będą niższe niż aktualne na rynku - powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że obniżenie cen rynkowych będzie możliwe dzięki projektowanej specustawie mieszkaniowej.

  czytaj więcej

 • Wniosek PO ws. tajnego posiedzenia Sejmu będzie poddany standardowym procedurom

  Wniosek PO ws. tajnego posiedzenia Sejmu będzie poddany standardowym procedurom

  Wniosek PO ws. zwołanie dodatkowego, tajnego posiedzenia Izby zostanie poddany standardowym procedurom; uchwalenie tajności obrad może nastąpić na wniosek Prezydium Sejmu lub co najmniej 30 posłów - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

  czytaj więcej

 • Członkowie komisji weryfikacyjnej napisali książkę o kulisach swojej pracy

  Członkowie komisji weryfikacyjnej napisali książkę o kulisach swojej pracy

  Członkowie komisji weryfikacyjnej Bartłomiej Opaliński (PSL) i Adam Zieliński (Kukiz'15) opublikowali książkę pt. "Komisja Jakiego. Czas rozliczeń", w której opisują kulisy swojej pracy m.in. w kontekście głośnych spraw reprywatyzacyjnych. Książka ma premierę w poniedziałek.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Reprywatyzacja: Nie wszystkie decyzje wydane z naruszeniem prawa

  Reprywatyzacja: Nie wszystkie decyzje wydane z naruszeniem prawa

  Reprywatyzacja jest zbyt poważnym problemem, aby pozostawić ją wyłącznie w rękach rzeczoznawców majątkowych i popierających ich polityków. W demokratycznym państwie prawnym to niezawisłe sądy, a nie „eksperci” decydują o wysokości odszkodowań

  czytaj więcej

 • Wszyscy stracą na sporze dotyczącym opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi

  Wszyscy stracą na sporze dotyczącym opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi

  Grunty leśne powinny być opodatkowane podatkiem leśnym. Od niedawna jednak grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi mogą być, zdaniem NSA, opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Podatek został nałożony mocą samego orzecznictwa. Ustawodawca jest mu przeciwny. Nałożenie na lasy podatku od nieruchomości stawia nadleśnictwa w bardzo trudnej sytuacji finansowej i prawdopodobnie będzie przyczyną wieloletniego, kosztownego sporu.

  czytaj więcej

 • Wszyscy stracą na sporze o opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi

  Wszyscy stracą na sporze o opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi

  Od 2019 r. doprecyzowane zostają przepisy dotyczące opodatkowania terenów pod wszelką infrastrukturą przesyłową. Powinno to zakończyć konflikt o wcześniejszy stan prawny.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Skrajne oceny „taśmy Kaczyńskiego”

  Skrajne oceny „taśmy Kaczyńskiego”

  Nagrania z udziałem prezesa PiS, ujawnione przez „Gazetę Wyborczą”, wywołały falę politycznych komentarzy. Rzecz w tym, że opozycja i PiS wyciągają z nich diametralnie różne wnioski.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, cz. 2

  Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, cz. 2

  Na początku drugiej części komentarza do ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów omówiona zostanie istota zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie. Przypomnijmy: dokument ten jednostki samorządu terytorialnego muszą wysłać beneficjentom do końca 2019 r. Ze względu na liczbę użytkowników wieczystych (2,5 mln) jest to duże wyzwanie dla urzędników. Chociaż ustawa tego wprost nie mówi, to z uzasadnienia do jej projektu wynika, że zaświadczenia będą wystawiane zgodnie z procedurą ustaloną w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym w praktyce może zrodzić się wiele problemów.

  czytaj więcej

 • Program antyhałasowy: Zmiany idą w dobrym kierunku?

  Program antyhałasowy: Zmiany idą w dobrym kierunku?

  Jeśli przygotowane przez Ministerstwo Środowiska przepisy wejdą w życie, miasta nie będą musiały przygotowywać programów ochrony środowiska przed hałasem. Ale zamiast się cieszyć, mają obawy, czy bez ich udziału antyhałasowe projekty przyniosą wymierne korzyści.

  czytaj więcej

 • Polskie zakłady przemysłowe istniejące w czasach PRL [RECENZJA]

  Polskie zakłady przemysłowe istniejące w czasach PRL [RECENZJA]

  To jest nie tyle książka, ile ważny dokument dotyczący ofiary fatalnego splotu przyczyn politycznych, biznesowych oraz ideologicznych. Chodzi o polskie zakłady przemysłowe istniejące w czasach Polski Ludowej.

  czytaj więcej

 • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego cz. 4 [KOMENTARZ]

  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego cz. 4 [KOMENTARZ]

  Ustawa uwłaszczeniowa nie zwiera regulacji pozwalających na odraczanie terminów, rozkładanie na raty oraz umarzanie należności z tytułu opłaty przekształceniowej. Ale w art. 12 znalazło się odwołanie do odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W czwartej części komentarza omówimy je w pierwszej kolejności. Następnie przeanalizowane zostaną regulacje dotyczące mechanizmu opóźnionego uwłaszczenia. Chodzi tu o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w odniesieniu do gruntu pod budynkiem mieszkalnym oddanym do użytkowania przez dewelopera. W takiej sytuacji samorząd wydaje zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie czterech miesięcy od dnia jego otrzymania. Z tytułu uwłaszczenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę w wysokości równej kwocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku, w którym oddano budynek do użytkowania. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do przekształcenia.

  czytaj więcej

 • 30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  By na początku polskiej transformacji zapewnić rozwój konkurencji, chronić podmioty gospodarcze przed monopolami oraz interesy konsumentów powołano Urząd Antymonopolowy. Do tego w ciągu ostatnich 30 lat powstało szereg przepisów umożliwiających skuteczną reklamację produktów i usług oraz poszerzyło dostęp do dóbr nie tylko o rynki krajowe, ale i zagraniczne.

  czytaj więcej

 • Emilewicz: Wzrost PKB na poziomie 4 proc. w tym roku nie jest zagrożony

  Emilewicz: Wzrost PKB na poziomie 4 proc. w tym roku nie jest zagrożony

   Wzrost gospodarczy na poziomie około 4 proc. w 2019 r. nie jest zagrożony, a także utrzyma się wysoki poziom inwestycji w tym roku, prognozuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

  czytaj więcej

 • Polityka mieszkaniowa, czyli co dzieli samorządowców

  Polityka mieszkaniowa, czyli co dzieli samorządowców

  Problemy z gospodarką nieruchomościami są i w gminach, i na poziomie centralnym. Do nieuporządkowania stosunków własnościowych dochodzą lokalne konflikty między interesami różnych grup obywateli, a nad wszystkim unoszą się niekorzystne dla samorządów ustawy mieszkaniowa oraz przekształceniowa.

  czytaj więcej

 • Uwłaszczenie – resort rozwoju daje wskazówki samorządom

  Uwłaszczenie – resort rozwoju daje wskazówki samorządom

  Z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności samorządy walczą od początku stycznia. I coraz mniej prawdopodobne jest, by zdążyły wydać na czas zaświadczenia mieszkańcom. Samo orzeczenie przekształcenia też wciąż napotyka trudności. Nie zawsze wiadomo, czy 1 stycznia 2019 r. w świetle obowiązujących przepisów doszło do tego z mocy prawa. Ponadto ustawa uwłaszczeniowa była łatana już kilkakrotnie. Rozstrzygnęło to wprawdzie sporo wątpliwości, ale wciąż nie wszystkie. 

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników