gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa - całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa.