godzą

Godziemba (Godziąba, Godzięba, Godzięby, Godzyamba, Godzamba), herb szlachecki.