gmina miejska

Gmina miejska (gmina o statusie miasta) – gmina, która zawiera się w administracyjnych granicach miasta.