Gmina górnicza

Gmina Górnicza – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1874-1915 w guberni piotrkowskiej.