Główny Lekarz Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii jest centralnym organem administracji rządowej, którego na wniosek ministra do spraw rolnictwa powołuje Prezes Rady Ministrów.