Globalizacja polityki rozwoju

Globalizacja polityki rozwoju - zjawisko ekonomiczno-społeczne, określające kierunek rozwoju polityki w perspektywie całego świata.