Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu

Hong Kong Stock Exchange (w skrócie HKSE lub SEHK) – giełda papierów wartościowych w Hongkongu.