getin bank

GETIN Bank – reprezentuje pion bankowości detalicznej GETIN Noble Banku SA powstałego z połączenia GETIN Banku SA z Noble Bankiem SA.