geodezyjne

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych - ulepszenie warunków produkcji i pracy w rolnictwie i leśnictwie, a także popieranie ogólnej kultury rolnej oraz ogólnego rozwoju wsi poprzez dostępne działanie urządzeniowe.


 • Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Wiele firm deweloperskich czy budowlanych staje przed dylematem, co począć z ziemią z wykopu pod budowę domu albo próchniczną warstwą gleby z terenu pod pas drogi. Rzecz w tym, że nawet niezanieczyszczona gleba, która jest pozyskiwana w czasie tych prac, a nie jest wykorzystywana na danym terenie, jest w myśl prawa traktowana jako odpad. Przekazanie jej firmie posiadającej specjalistyczne zezwolenia jest kosztowne. Okazuje się, że najbardziej korzystne dla przedsiębiorców może być oddanie gleby osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, tyle że konieczne jest przy tym spełnienie dość rygorystycznych warunków i ograniczeń, w tym ilościowych - nie więcej niż 200 kg na jeden metr kwadratowy powierzchni, na którą jest nawożona gleba. Naruszenie obostrzeń skutkuje obowiązkiem usunięcia przewiezionej ziemi.

  czytaj więcej

 • Kaczyński o Mierzei Wiślanej: Na tych ziemiach mamy pełną suwerenność

  Kaczyński o Mierzei Wiślanej: Na tych ziemiach mamy pełną suwerenność

  Ostatecznie na tych ziemiach mamy pełną suwerenność - powiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński w miejscu planowanego przekopu Mierzei Wiślanej. Dodał, że będziemy mogli robić tutaj, to co jest potrzebne Polsce, potrzebne temu regionowi i nikt nie będzie w stanie nam w tym przeszkodzić.

  czytaj więcej

 • Początek budowy elektrowni w Ostrołęce jako koniec kampanii wyborczej PiS

  Początek budowy elektrowni w Ostrołęce jako koniec kampanii wyborczej PiS

  Budowa ostatniego w Polsce bloku węglowego ruszyła tylko symbolicznie. Bo nadal nie ma finansowania ani polecenia rozpoczęcia prac.

  czytaj więcej

 • Kaczyński: Przekop Mierzei Wiślanej oznacza suwerenność gospodarczą, ale także militarną

  Kaczyński: Przekop Mierzei Wiślanej oznacza suwerenność gospodarczą, ale także militarną

  Przekop Mierzei Wiślanej oznacza dla Polski suwerenność gospodarczą, ale także tę odnoszącą się do militariów - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że dzięki kanałowi żeglugowemu, port w Elblągu będzie w pełni korzystał ze swego potencjału.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Jeden teren, a wielu użytkowników wieczystych

  Jeden teren, a wielu użytkowników wieczystych

  Gdy nieruchomość ma jednego właściciela, rozgraniczenie między działkami ewidencyjnymi w trybie art. 153 kodeksu cywilnego nie jest możliwe – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce rośnie. Ich moc, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w końcu czerwca 2018 r. wynosiła 126 MW, co oznacza, że w porównaniu do grudnia ub.r. wzrosła o 16 proc. Tymczasem przedstawiciele branży i rządu zgodnie twierdzą, że tego typu instalacji będzie coraz więcej. Podmiotom decydującym się na inwestowanie w tego typu źródła energii sprzyjają bowiem obecne regulacje, przede wszystkim ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1976), która stworzyła ramy wsparcia w systemie aukcyjnym dla instalacji fotowoltaicznych, w tym dla nowych inwestycji. Takie aukcje mają odbyć się już w listopadzie. Co więcej, Ministerstwo Energii już zapowiada, że przyszłoroczne aukcje OZE w większym stopniu adresowane będą do branży fotowoltaicznej. Resort niedawno zadeklarował, że chciałby, aby w 2020 r. zainstalowane moce w tym sektorze przekroczyły moc 2 GW. Dzisiaj odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają przedsiębiorcy planujący inwestycje w elektrownie słoneczne.

  czytaj więcej

 • W postępowaniu dotyczącym Mierzei napłynęły dwie opinie z RDOŚ w Gdańsku

  W postępowaniu dotyczącym Mierzei napłynęły dwie opinie z RDOŚ w Gdańsku

  W postępowaniu w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymała dwie opinie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. W pierwszej opinii wskazano na braki w dokumentacji, druga wydana była już z uwzględnieniem dodatkowych informacji.

  czytaj więcej

 • Tak wygląda modernizacja torów w Polsce. Poślizg na ważnych liniach kolejowych

  Tak wygląda modernizacja torów w Polsce. Poślizg na ważnych liniach kolejowych

  Wydawanie pieniędzy unijnych na modernizację torów idzie sprawnie, ale na niektórych trasach jeszcze poczekamy na normalność.

  czytaj więcej

 • Program antyhałasowy: Zmiany idą w dobrym kierunku?

  Program antyhałasowy: Zmiany idą w dobrym kierunku?

  Jeśli przygotowane przez Ministerstwo Środowiska przepisy wejdą w życie, miasta nie będą musiały przygotowywać programów ochrony środowiska przed hałasem. Ale zamiast się cieszyć, mają obawy, czy bez ich udziału antyhałasowe projekty przyniosą wymierne korzyści.

  czytaj więcej

 • Samowole budowlane zostaną zalegalizowane. Nowe przepisy mają wejść w 2020

  Samowole budowlane zostaną zalegalizowane. Nowe przepisy mają wejść w 2020

  Zalegalizujemy samowole budowalne, które mają ponad 20 lat - zapowiedział w poniedziałek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że nowe przepisy mają wejść w życie na początku 2020 roku.

  czytaj więcej

 • Czy służebność na gruntach JST ustanowiona dla podmiotów prywatnych zawsze odpłatna?

  Czy służebność na gruntach JST ustanowiona dla podmiotów prywatnych zawsze odpłatna?

  Osoba zainteresowana nieruchomością wstrzymuje się z jej zakupem, bo ma wątpliwość co do skuteczności umowy ustanowienia służebności między gminą a właścicielem działki, bo ta służebność jest nieodpłatna. Czy te obawy są słuszne?

  czytaj więcej

 • Pomysł na legalizację samowoli budowlanej podzieli obywateli

  Pomysł na legalizację samowoli budowlanej podzieli obywateli

  - Abolicja może zachęcać do łamania prawa. Jak się usankcjonuje jedną samowolę, to będą powstawały kolejne - mówi prof. Tadeusz Markowski dla DGP.

  czytaj więcej

 • Kleszczów i Bełchatów walczą o ziemię i pieniądze. Prawo wobec takich sporów jest niestety bezradne

  Kleszczów i Bełchatów walczą o ziemię i pieniądze. Prawo wobec takich sporów jest niestety bezradne

  W tym tygodniu gmina Bełchatów składa wniosek o zmianę granic. Chce przejąć od najbogatszego w Polsce Kleszczowa tylko jeden rejon geodezyjny – ale za to jaki! Ten z Elektrownią Bełchatów. Jeśli się to uda, ponad 50-milionowy zastrzyk gotówki zasili borykającą się dzisiaj z kłopotami finansowymi gminę. Co na to Kleszczów? Zamierza się przed takim przejęciem bronić, choć praktycznie nie ma jak. Z obu stron, z którymi rozmawialiśmy, pada wiele argumentów, ale oczywiście najistotniejszym są pieniądze, z czym przedstawiciele Bełchatowa i Kleszczowa się nie kryją. A akurat możliwość przejęcia terenu z tego powodu wcale nie wynika z przepisów o samorządzie gminnym.

  czytaj więcej

 • Użytkowanie wieczyste: Mieszkańcy osiedli mają problem. Kwiaciarnie i warzywniaki zablokują przekształcenie

  Użytkowanie wieczyste: Mieszkańcy osiedli mają problem. Kwiaciarnie i warzywniaki zablokują przekształcenie

  Pojawiają się kolejne problemy związane ze stosowaniem ustawy przekształceniowej. Nawet jeden niewielki lokal usługowy może skutecznie zablokować uwłaszczenie się na gruncie setek mieszkańców.

  czytaj więcej

 • Pozwolenie na budowę: Nowe przepisy zakładają szybsze procedury i mniej dokumentów

  Pozwolenie na budowę: Nowe przepisy zakładają szybsze procedury i mniej dokumentów

  Zmniejszenie liczby koniecznych dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, to zmiany w Prawie budowlanym, które powinny zostać przyjęte w tej kadencji Sejmu.

  czytaj więcej

 • Problemy z nieuregulowanymi gruntami. NIK: Urzędy nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności

  Problemy z nieuregulowanymi gruntami. NIK: Urzędy nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności

  Urzędy są nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych. To wniosek z najnowszej kontroli NIK.

  czytaj więcej

 • Zakaz, gdzie nie można sprzedawać alkoholu, musi być precyzyjny. Nie tylko: "w obrębie terenu"

  Zakaz, gdzie nie można sprzedawać alkoholu, musi być precyzyjny. Nie tylko: "w obrębie terenu"

  W przypadku zakazu sprzedaży alkoholu nie wystarczy zawęzić go tylko do terenów publicznych, takich jak szkoła czy place zabaw. Brak dokładnego określenia odległości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronionych, może prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania odległości – stwierdził WSA w Krakowie.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników