generalna dyrekcja dr

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w Ministerstwie Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.