generał

Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich.