gaz łupkowy

Gaz z łupków (gaz łupkowy) – gaz ziemny, uzyskiwany z łupków osadowych.