gant development

Gant Development SA - holdingowa spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której podstawową działalnością jest budownictwo mieszkaniowe, głównie we Wrocławiu oraz w Opolu, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.